Home CNSCM

 

 

   

 

Cuprins: Prezentare | Desfasurare | Regulament | Premii

 

 

Prezentarea proiectului

 

Anul 2010 este Anul European pentru Combaterea Sărăciei si a Excluziunii Sociale respectiv
Anul Internațional al Tineretului.

Tinerii se Întâlnesc cu diferite situații În care sunt marginalizați sau discriminați În functțe de diverse criterii. Pentru a facilita conștientizarea si soluționarea problemelor si dificultăților legate de marginalizare și discriminare ne propunem:

- realizarea unui site În care tinerii sa participe la dezbateri, discuții, schimburi de experiență În ceea ce privește experiența lor socială și comunitară.
- promovarea, desfașurarea și diseminarea unui concurs de creație video pe teme de combatere a discriminării și promovarea egalității de șanse În rândul tinerilor.
Prin proiectul nostru urmarim realizarea unui cadru optim În care tinerii cu experiente similare pot comunica, schimba idei, Îsi pot demonstra competentele de comunicare prin mijloace specifice artei cinematografice. Acest cadru Înseamna crearea si administrarea unui site web specializat precum si organizarea periodica a unor simpozioane, seminarii si concursuri de profil.

"CNSMovies" se adreseaza tinerilor, pasionati de cinematografie si Îsi propune dezvoltarea abilitatilor de a aborda În mod creativ si interactiv o tema sociala (Reducerea factorilor de risc care conduc la marginalizarea si excluderea sociala – promovarea egalitatii de sanse si combaterea discriminarii În rândul tinerilor) prin activitati tipice realizarii de film de scurt metraj sau alte tipuri de creatie video. În concurs se va participa numai cu lucrari proprii, originale, care nu au mai fost prezentate la alte concursuri.

 

 

 

Perioada de desfășurare a concursului:

-Înscrierea lucrărilor –
până la data de 10 octombrie 2010

-Preselecția lucrărilor –
11 octombrie 2010

-Prezentarea finală  -  
12 octombrie 2010, În aula colegiului.

 

Regulament

I.Considerente generale

Concursul “CNSMovies” este organizat de Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Suceava.
“CNSMovies ” se adresează elevilor de liceu, pasionați de cinematografie și Își propune dezvoltarea abilităţilor elevilor de a aborda În mod creativ şi interactiv o temă socială prin activităţi tipice realizării de film;
În concurs se va participa numai cu lucrări proprii, originale, care nu au mai fost prezentate la alte concursuri.
Fiecare ediţie va avea o temă obligatorie, anunţată În timp util.

II. Condiții de participare
Lucrarea realizată trebuie să respecte condiţiile:
1. Creaţia video să respecte tema propusă,
2.Realizatorii şi actorii să fie din cadrul tinerilor,
3.Durata creaţiei video să nu depăşească 5 minute
Nu vor fi admise lucrările:
1.Care conţin limbaj obscen sau scene vizuale cu caracter imoral,
2.Care conţin Însemne rasiste sau care instigă la violenţă.


III Evaluarea
Jurizarea lucrărilor va fi făcută de comisia de evaluare pe baza următoarelor criterii:
1. Originalitate – 20 p
2. Calitatea imaginii – 10 p
3. Calitatea sunetului – 10 p
4. Scenariul – 15 p
5. Claritatea mesajului – 15 p
6. Interpretare – 10 p
7. Creativitate – 10 p
Din oficiu sunt acordate 10 puncte

IV Premierea
Vor fi acordate: 1 premiu I, 2 premii II, 3 premii III și 4 mențiuni.

V Informaţii suplimentare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la cnsmovie@gmail.com


Tema ediţiei: ALTFEL

 

Premii

 

Film

Echipa

Scoala

Premiu

1

„Cu alti ochi”

Corduneanu Eusebiu-George
Luchian Paul, Iacob Vlad
Ureche Andrei, Capverde Ana
Avram Roxana

Colegiul Naţional
„ştefan cel Mare”
Suceava

Premiul I

2

„Gandeste altfel”

Anton Andrei, Andronache Alexandru
Butacu Ionuţ, Nastasa Andrei
Samoilescu Ioana

Colegiul Naţional
„ştefan cel Mare”
Suceava

Premiul II

3

„Another Life”

Siran Andrei Alexandru
Bejinariu Ovidiu, Burlacu Cătălin
Gavrilei Isabela Beatrice Ioana
Gavrilovici Alina, Iacobescu AnaMaria
Iftime Costel, Mândrescu Gabriela
Solcanu Mădălina, Todosia Iulia
Vorniceanu Ovidiu, Vrăjitoriu Ioana

Colegiul Naţional
„ştefan cel Mare”
Suceava

Premiul II

4

„Alt Nica”

Ion Robert Octavian, Dragan Alexandru
Hromei Raluca, Maierean Alexandru
Balan Eusebiu, Ciobanu Alexandra
Popa Ionut, Grosu Iulia
Bodnarescu Ciprian, Tofan Ionela
Bucaciuc Teodora, Melţer Cătălin

Colegiul Naţional
„ştefan cel Mare”
Suceava

Premiul III

5

„Trecut vs. Viitor”

Marchitan Arina, Curelet Alexandra
Fundătură-Mateiuc Roxana
Iliescu Mihai, Alionte Ruxandra
Popovici Tudor, Petruneac Marta
Cocriţă Adina, Vasile ştefan
Papuc Daniel, Morariu Codrin
Răileanu Cosmin, Păcurari Alexandra

Colegiul Naţional
„ştefan cel Mare”
Suceava

Premiul III

6

„Epoca Metanoia”

Papuc Roxana, Andrian Ioana
Burciu ştefan, Ceornei Dumitriţa
Curic Georgiana, Cuseac Andrei
Dorian Bianca, Hretiuc Cosmina
Mitrofan Bogdan, Moscaliuc Cezar
Sănducu Eduard

Colegiul Naţional
„ştefan cel Mare”
Suceava

Premiul III

7

„I had a dream”

Colescu Sebastian-Mihai
Balan Sebastian, Scolobiuc Octavian
Niga Tiberiu, Policiuc Abel
Mihaila Dumitru

Colegiul Economic
„Dimitrie Cantemir”
Suceava

Menţiune

8

„Vis.Sut.Gool!”

Sutu Raluca

Colegiul Naţional
„Petru Rareş”
Suceava

Menţiune

 

 

 


Site realizat de Cretu Eusebiu