Regulament

Regulament
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A BIBLIOTECII COLEGIULUI NAŢIONAL “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

După Legea Bibliotecilor nr.334/31.05.2002,
publicată în Monitorul Oficial al României nr.442/18.06.2002

ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII
Având în vedere schimbările permanente din societate, nivelul din ce în ce mai complex al evoluţiei personalităţii copilului/ adolescentului, bibliotecile şcolare exercită un rol important în orientarea intelectuală a utilizatorilor săi, în informarea şi menţinerea gustului pentru lectură, pentru studiu, în scopul cristalizării unui sistem de informare propriu.
Pentru folosirea colecţiilor bibliotecii, utilizatorul/cititorul trebuie să fie înscris la bibliotecă.
Înscrierea se face cu prilejul solicitării primului împrumut de carte, când se întocmeşte
FIŞA DE ÎMPRUMUT LA BIBLIOTECĂ / FIŞA DE ÎNSCRIERE LA BIBLIOTECĂ.
Pentru completarea corectă şi completă a fişei de înscriere, utilizatorul/ cititorul, trebuie să prezinte bibliotecarului Carnetul de note şi Cartea de identitate.
Imprumutul se face numai pe baza „CĂRŢII DE IDENTITATE”, numai de către titularul acesteia.
La cererea bibliotecarului, cititorul este obligat sa prezinte actul de identitate.
Folosirea „Cărţii de identitate” a altei persoane se sancţionează cu retragerea dreptului de frecventare a bibliotecii pentru ambele persoane implicate, pe o perioadă de 60 de zile. Repetarea abaterii este sancţionată cu suspendarea dreptului de frecventare a bibliotecii.
Elevii şi profesorii pot împrumuta maxim 3 cărţi o dată, pe un termen de 2 săptămâni, cu posibilitate de prelungire pînă la 30 de zile.

NU SE POT ÎMPRUMUTA: DICŢIONARE, ATLASE, ALBUME, CĂRŢI RARE SAU ÎNTR-UN SINGUR EXEMPLAR, REVISTE, HĂRŢI, ENCICLOPEDII. ACESTEA SE POT STUDIA ŞI FOLOSI NUMAI ÎN BIBLIOTECĂ.

Nu se pot împrumuta cărţi în perioadele de inventar, concediul legal de odihnă sau concediu medical. În perioada 15 mai -15 iunie a fiecărui an şcolar, biblioteca nu mai împrumută cărţi, motivul fiind terminarea anului şcolar, este deci perioadă de recuperare a cărţilor împrumutate.
La finalizarea fiecărui sfârşit de an şcolar elevii claselor a XII-a şi a VIII-a trebuie să prezinte
FIŞA DE LICHIDARE, pentru a li se putea elibera actele de studii.
Lichidarea drepturilor băneşti sau actelor (cartea de muncă) către cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice trebuie făcută numai după ce acestea prezintă dovada că au restituit toate cărţile împrumutate. În caz contrar, persoanele care se fac răspunzătoare de pierderea volumelor de carte, plătesc amendă sau contravaloarea cărţilor pierdute/ nerecuperate.
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecilor scolare şi Legii Bibliotecii nr.334/31.05.2002, Recuperarea cărţilor pierdute se face împreună cu Departamentul Contabilitate şi Directorul general, în funcţie de prevederile Legii Bibliotecii nr.334/31.05.2002, apărută în Monitorul Oficial al României nr. 422/18.VI.2002,, şi anume:
-imputaţie de 1 până la 5 ori preţul cărtii sau la cursul dolarului plus amendă pentru neglijenţă; cartea pierdută va fi evaluată la preţul actual al unei cărţi similare.
-înlocuire cu un volum identic cu cel pierdut, acelaşi titlu, valoare, ediţie, autor etc.
Conform prevederilor Legii Bibliotecii nr.334/31.05.2002, apărută în Monitorul Oficial al României nr. 422/18.VI.2002, şi anume: Cap. VII, art. 67, alineatul 4, Fondurile constituite de aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează ci se evidenţiază ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor.

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE CITITORILOR SUNT:
-accesul liber şi gratuit la fondul de carte al bibliotecii;
-să respecte termenele de restituire a publicaţiilor împrumutate;
-să evite pierderea sau deteriorarea publicaţiilor;
-să fie respectuoşi şi să păstreze ordinea şi liniştea în bibliotecă.