Obiective

Obiectivele bibliotecii

-integrarea activităţilor bibliotecare în proiectele educaţionale ale Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava  în vederea susţinerii procesului de învăţământ şi cercetare, prin implementarea unui management eficient în activitatea de selecţie, achiziţie, prelucrare şi furnizare a publicaţiilor pe diferite suporturi;

-accesul nedescriminatoriu la resursele documentare in vederea satisfacerii  exigentelor impuse de colegiu atât pentru propria formare a elevilor, cât şi pentru asigurarea succesului academic al acestora;

-utilizarea diverselor tipuri de instrumente de informare pentru cultivarea şi dezvoltarea tehnicii muncii intelectuale ale elevilor;

-informatizarea activităţilor de bibliotecă şi fluidizarea surselor informaţionale spre utilizator.