Informații

Servicii oferite

Utilizatorii pot apela gratuit la  următoarele servicii oferite de Biblioteca Colegiului  Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava :

 

Informare bibliografică şi îndrumări privind utilizarea instrumentelor de informare şi a lucrărilor de referintă.

Consultarea cataloagelor tradiţionale.

Consultarea în sala de lectură a tuturor publicaţiilor pe care le posedă biblioteca, cu excepţia Documentelor de Patrimoniu si a celor din Fondul de carte veche, pentru care este nevoie de aprobarea conducerii colegiului.

Împrumutul cărţilor, din colecţiile bibliotecii, la domiciliu se face de la ghişeul de împrumut, dacă regulamentul acestora permite acest lucru. Fac excepţie publicaţiile unicat, cărţile de patrimoniu şi cele din colecţiile speciale.

Salvare pe CD/DVD, copierea informaţiei din publicaţiile bibliotecii, cu respectarea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.

Fotocopierea unor fragmente din publicaţiile bibliotecii, cu respectarea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Fotocopierea este permisă dacă starea publicaţiilor este bună. Nu se pot fotocopia manuscrisele, corespondenţa, cărţile rare, de patrimoniu, bibliofile.

Solicitarea de împrumut interbibliotecar intern. Taxele de corespondenţă şi de transport sunt achitate de solicitanţi.

Realizarea de bibliografii la cerere din colectiile bibliotecii.

Utilizatorii pot face propuneri de noi achiziţii, la biblioteca colegiului.

Utilizatorii pot transmite conducerii bibliotecii reclamaţii şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii bibliotecii.