Baza materială

Colegiul nostru dispune de:
27 săli de clasă
2 cabinete de fizică
2 cabinete de chimie
1 cabinet matematică
1 cabinet limba română
1 cabinet limbi moderne
1 capelă
1 cabinet medical
1 cabinet stomatologic
1 cabinet psihologic;
1 aulă;
 bibliotecă;
3 laboratoare informatică;
1 laborator fizică;
1 laborator chimie;
1 laboratar biologie;
1 sală de sport modernă;
1 sală de sport+sală fitness;
reţea LAN și wireless pe întreaga suprafaţă a colegiului;