Necesar dispozitive electronice

Postat de Petrisor Adrian în Colegiu, Aug 07, 08:20
 
 
 
            Avand în vedere prevederile OMEC nr. 4738 din 20.07.2020 privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum și a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziționate prin Programul Național „Școala de acasa”, precum și prevederile Procedurii ISJ Suceava privind modul de aplicare a Programului Național „Școala de Acasă”, anexate în atach, vă solicităm ca până la data de 19 august 2020 să ne transmiteți lista potențialilor beneficiari ai acestui program.
 
Precizăm faptul că distribuirea dispozitivelor electronice către beneficiari se va realiza în baza unei cereri scrise și a unei declarații pe propria răaspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului dacă este major, potrivit căreia familia sau potențilul beneficiar nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet. De asemenea, unitatea școlară va încheia cu părintele/tutorele legal sau  elevul major un contract de comodat care are ca obiect darea în folosință gratuită a dispozitivului electronic cu conexiune la internet.
 
Va anunțăm criteriile de acordare ale dispozitivelor electronice stabilite la nivelul colegiului, precum și a programului de depunere a dosarelor pentru potențialii beneficiari la secretariatul colegiului, conform adresei anexate, astfel încât să putem solicita necesarul de dispozitive, pe bază de proces verbal, la ISJ Suceava.
 
 
 
 
Link  Ordin----->Școala de acasă:
Link contract---->Contract Comodat
Link Procedură------>Procedură